Paušální daň a jak jí PLATIT

Nejprve:

 1. pokud máte nastaveny trvalé příkazy na platby záloh sociálního a zdravotního pojištění je nutné si je již zrušit.
 2. Pozor hlavně na sociální pojištění, které se platí v daný měsíc. Pokud Vám již platba proběhla, doporučuji zažádat si příslušnou okresní správu o vrácení. Zdravotní pojištění placené v lednu 2022 je platba za prosinec 2021.

Dále:

 • Nyní již budete platit JEDNOU ČÁSTKOU pro všechny instituce (okresní správa, zdravotní pojišťovna a finanční úřad)
 • Platba pro rok 2022 je 5 994 Kč, číslo účtu je 2866- váš FÚ /0710, v.s. rodné číslo. https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Priloha_1_bankovni_ucty_2022.pdf
 • Splatnost je do 20.dne daného měsíce, za leden platíte v lednu, ale je tam výjimka, že 1. platba paušální daně je splatná 20. února. Takže za leden a únor můžete uhradit do 20.2.2022. Za březen platíte do 20.3.2022 a tak dále.
 • V roce 2023 již nepodáváte daňové přiznání ani přehledy na OSSZ a ZP

ZDANĚNÍ KRYPTOMĚNY u nepodnikatelů fyzických osob

Jedná se o zdanění fyzických osob nepodnikatelů, bez živnostenského listu

Pokud obchodujete s kryptoměnou je zde URČITÁ MOŽNOST osvobození od zdanění:

Osvobozený je příjem u příležitostných činností do výše 30 000 Kč za rok. POZOR, NEJEDNÁ SE O ZISK, ALE O PŘÍJEM.  Je to situace, kdy JEDNORÁZOVĚ převedete na fiat nebo jinak směníte kryptoměnu do 30 000 Kč. Problém je, že správa vlastního majetku není činnost. A zároveň se musí jednat o PŘÍJMY MIMO PODNIKÁNÍ. Takže toto osvobození můžete aplikovat např., pokud jednorázově někomu pomůžete s nákupem kryptoměn a necháte si za to odměnu do 30 000 Kč. Pokud budete generovat příjem pravidelně během roku, pravděpodobně již musíte zdaňovat veškerý příjem bez ohledu na její výši jako OSVČ.

Potkáte se ale s oběma názory – že na kryptoměny toto osvobození využít lze i nelze. Vzhledem k tomu, že jde o nové a vyvíjející se téma, bude v nejbližších letech záležet na Finanční správě, jak se k tomu postaví do doby, než budou kryptoměny do související legislativy zapracovány.

PAUŠÁLNÍ DAŇ ! ještě to stihnu!

Paušální daň se primárně vyplatí v profesích, které využívají 40 % zdanění příjmů a neuplatňují si daňové úlevy a slevy (bonus na dítě, na manželku, úroky z hypotéky a další).

Výčet profesí, které zdaňují ve 40 % : lékaři, advokáti, daňový poradci, znalci, soudní exekutoři a další

KDO MŮŽE ŽÁDAT:

 • OSVČ
 • Neplátce DPH
 • Není společníkem žádné obchodní společnosti (např. s.r.o.)
 • Není dlužníkem
 • Nesmí mít příjem ze své činnosti převyšující 1 000 000 Kč
 • Není zaměstnancem

PŘIHLÁSIT SE:

Do 10.1.2022

OZNÁMIT NA:

 • Živnostenský úřad
 • Finanční úřad
 • Okresní správu sociálního zabezpečení
 • Zdravotní pojišťovnu

Oznámení můžete provést, buď samostatně na každý úřad nebo prostřednictvím podání přihlášky k společnému oznámení https://ouc.financnisprava.cz/osvcpp/form/danovySubjekt

Určitě bych volila společné oznámení, je to velká úspora času.

Kalkulačka:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/kalkulacka-pausalni-dane-pro-rok-2022-43057